(086)0538-6229721
wyx@sdfmu.edu.cn
NO.6699 Qingdao Rd., Jinan, Shandong, P.R.China

Prize for Teaching Competition

Home | Prize for Teaching Competition

serial number

Teaching   Competition

Date of Award

Prize

Prize Winners

1

The 14th "Shanghai Foreign   Language Education Press Cup" National College Foreign Language Teaching   Competition (Shandong branch)


May, 2023

The Second Prize

Wang Hui (Presenter) ;

Zhang Yong;

Zhao Ying;

Chen Jing;

Zhang Yaning.